AanvragenPre-employment screening
Om de integriteit van onze medewerkers te garanderen vraagt Aon de leveranciers nieuwe (externe) medewerkers te controleren op integriteit middels een pre employment screening. Belangrijke controlepunten bij de pre employment screening zijn identiteit, evt. werkvergunningen, diplomabezit, werkervaring, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wanneer een opdracht langer dan 2 maanden duurt, persoonlijk faillissement en eventuele nevenactiviteiten. Uiteraard wordt zorgvuldig te werk gegaan en wordt voldaan aan de privacywetgeving. De screening wordt uitgevoerd door de leverancier die de kandidaat beschikbaar stelt. De pre employment screening te zijn afgerond voordat de kandidaat te werk gesteld kan worden, het is dus van groot belang dat de screening zo spoedig mogelijk wordt gestart en afgerond. ZZp-ers dienen ten alle tijden een pre employment screening te laten uitvoeren via CV OK.

Proces
Staffing Management Services is als MSP (Managed Service Provider en Broker) verantwoordelijk voor het inhuurproces en zal de kandidaat / leverancier ondersteunen in het proces. Indien uw kandidaat in het bezit is van een PES verklaring van een gecertificeerd bureau kan deze overlegd worden met Staffing Management Services. Indien de aanwezige verklaring niet ouder is dan 1 jaar kan deze, na goedkeuring Staffing Management Services, worden opgenomen als geldig document in het proces. De kosten voor de verklaring omtrent gedrag worden in rekening gebracht bij de leverancier welke contractueel verbonden is aan de kandidaat.

1 openstaande opdracht Standplaats Gepubliceerd Startdatum  
Administratief medewerker Eindhoven 15.02.2018 19.02.2018